Friday

Los gallegos


Tenir un alter ego
només vol dir ser algú copiable,
fotografiable, retratat en negatiu,
reproductible.

Jo només aspiro
a que no se'ns acabin les mitjanes.
Les altes o les baixes se me'n refoten.