Wednesday

Take care of myself


Una ciutat grisa per acolorir-me.
Una ciutat grisa per tornar-me encara més gris.
Una ciutat grisa per acolorir-me.
Una ciutat grisa per tornar-me encara més gris.
Una ciutat grisa per acolorir-me.
Una ciutat grisa per tornar-me encara més gris.

(...)

Els meus desequilibris em defineixen més
que qualsevol normalitat opaca.

(...)

Tranquil. La Sophie Calle arriba aviat.

(...)

La musa vaporosa del PC del davant bé val un somriure. Sense adjectius.