Monday

The Harvest GypsiesD'aquesta música que voleu no en tenim, senyor

Músic 1
La resta de la meva vida és gangrena.
(i no, no tinc la regla)