Monday

Una de cal y otra de arena


(click to enlarge)

Aquest dimarts, inauguració.

Això ho hauria d'haver penjat el pintor, però va de bòlit acabant quadres i triant quina roba posar-se...