Tuesday

Beware of fake pillsla consciència com una correcció constant,
banyar-se en piscines de típpexs,
corregir-me fins a ser correcció de correcció,
fins a ser un prohibido pegar carteles
ple de grafittis indesxifrables.

Cristianisme, enginyeries, morenes o rosses,
novel·les d'aventures o el figuratiu, el periodisme
o els gintònics, res s'escapa d'aquest pelar
la ceba infinit, d'aquest canvi constant,
programat, regular i sistemàtic.

Només resta immòbil allò indispensable,
allò imprescindible, allò essencial i irrenunciable.
Allò que, de tant girar i bellugar-me no
aconsegueixo mai desxifrar què és.
Mai s'odia res amb prou ganes
si no s'ha estimat abans.