Friday

pogrom


Sona un ritme avorrit, taladrant i sistemàtic
d'aquells que no pots deixar de sentir,
fuck buttons, potser.Entres a la discoteca i avances entre beats i fum i llums i sons i gent i deu vint cent mil nerds i pits i conys i culs i caps i ulls: fins, secs, rotunds, clavant-se i balls i roms i jocs i gols i vius i morts i els terratrèmols les simfonies i la tempesta que sempre m'acompanyen.