Sunday

Borisvianejant


patitos, patitosEl servei militar era voluntari: només hi anaven aquells que no sabien les cançons. Les guerres eren posar-se en línia al front, tots vestits ben Barry Lyndons, i cantar amb força al front contrari.

L'any de la novena,
Alemanya va conquerir Alsàcia i Lorena.