Thursday

Mise en scène


Acut a mi
com si anessis a plaça
Noguera
Una mateixa realitat pot ser radiant o grisa amb un sol clic del Photoshop.

escolta, nos hauríem d'anar a engatar, tios
Aguiló