Thursday

You are driving a Volvo
Èxit o fracàs són qüestió de perspectiva.
Si no tens perspectiva no hi ha avaluació.
No presentat.El veritable alliberament és en tornar-se sord.
O en desescoltar el pronom tu.