Saturday

26-04-08 (1)


Ni violins suicides ni gots mig buits
ni conys passats ni futurs incerts,
res d'existències abandonades
a qualsevol barra de bar.
Parlem de brillar, parlem d'excel·lir,
Sarabandes, parlem de guiar peregrins
els propers cent anys, parlem
de ser estrelles polars, presidir cementiris,
d'avançar-nos als temps, de nedar en daiquiris.

Parlo de viure i guiar,
malviure, inspirar,
parlo de ser i gaudir, de relativitzar i fruir,
de llançar-nos al buit i no pensar en demàs.
Entrecots que són veritats,
Priorats que són plaers,
companyies que serien els punts finals
del qui no aspira a res més.