Monday

suposoAixò és un safari,
tant li fa on sigui la reixa.