Monday

prendre un vol
- Què, matem-ho?
- Va si matem-ho.