Thursday

Stare Decisis


Mama told me -not to come-
Tom Jones
A 2007, Els Vençuts som els milers de catalans que agafem rodalies RENFE de tornada a casa, cada la vesprada. A 2007 la desolació no és Auschwitz, és anar de camp de concentració a camp de concentració durant tota la teva existència.


Posats a ser iguals, viu tu per mi.
Si eliminéssim perversions, adiccions i vicis,
la nostra vida perdia
qualsevol
mena
de
sentit.


Posats a ser iguals, ja visc jo per tu.