Saturday

Quasibé


State of emergency is where I want to be
De tenir-ho quasi bé tot
a tenir quasi bé res
en uns
mi-
nuts.