Friday

Segona història d'Esther


Campanya, Tenda de.El nostre públic es compon únicament de polítics.
La nostra poètica pomposa els afalaga.

Inaugurem micròfons omnidireccionals.
Estovem poltrones decimòniques.
Cobrem per avançat.

Parlo de dietes.
Parlo de pantans.
Parlo de desdoblaments.
Parlo de variants i eixos transversals.

Deien que la finalitat de tot poeta era el suïcidi. Ja no.
Els poetes postmoderns aspirem a guanyar un Oscar.