Tuesday

Hôtel MarignanAviat estaré preparat per escoltar-te les riallades,
que són torpedes i ènemes i aiguats
que teletransporten i fan feliç a qualsevol.
Avui no, deixa'm estimar-me descompost.