Wednesday

AusterlitzBiblioteca. Silenci relatiu, la bibliotecària endreçant llibres, soroll de teclats, però silenci. De cop, comencen a sentir-se uns brams de criatura: ahaaaaa aaaaaa ahaaaa aaaaa! aaaaaaaa! vaaaaaa aaaaa vaaaa bééééé, em portaré bééééé eeem portaré béééé EM PORTARÉ BÉÉÉÉÉ! MAMAAAAAA! EM PORTARÉ BÉÉÉÉ, MAMAAA! EM PORTARÉ BÉÉÉÉ MAMAAAAA!

...