Tuesday

Untitled


I'm super! Thanks for Asking!
Big Gay AlSi enlloc de piano el veí tingués un orgue faria mesos que seria foll.


Melena blanca, camises de llí, megalomania, veu d'ultratomba
i una tendència irracional a parlar amb superlatius i somiar en batxilleres.


Amb Bach totes les fugues són cap endins.